100% odkrytí bazénu

Manipulace se zastřešením bazénu
Zastřešení TROPIKO je navrženo tak, aby jej bylo možno 100% otevřít.
Otevření krytu zvládne vždy i jedna osoba. Po uvolnění případného zajištění krytu se nadzvedne v polovině oblouk ležící na zemi. Po otevření o 2 metry je možné kryt již pustit – otevření krytu je docíleno jeho vlastní vahou.
Zastřešení je možné též otevírat jen částečně, což je mezi našimi zákazníky velmi oblíbené. Kryt se otevře od země pouze tak, aby bylo možné vstoupit do bazénu. K fixaci této polohy naši zákazníci používají například lana uchyceného na prvním oblouku a v oku na dlažbě či v zemi před bazénem.
Díky vyvážení oblouků lze se zastřešením lehce manipulovat tak, že se můžete koupat se zavřeným zastřešením a při vylézání jej snadno otevřete i z bazénu.
Uzavření zcela otevřeného krytu (jeho přetažení přes bazén a případné zajištění) je u největších průměrů nutné provádět ve dvou osobách.

otevírání zastřešení bazénu TROPIKO
otevřít zastřešení lze velmi lehce

otevírání zastřešení bazénu TROPIKO
v této fázi je možné kryt pustit a nechat otevřít vlastní vahou

otevřené zastřešení bazénu TROPIKO
plně otevřené zastřešení, volný přístup do bazénu, nerušené koupání

zavírání zastřešení bazénu TROPIKO
zavírání zcela otevřeného krytu u největších průměrů provádějte ve dvou osobách

Další informace: