Představení FlexiFilter

Vylepšete svoji filtraci
FlexiFilter je inovativní, vysoce účinný filtr pro čištění kapalin, plynů. S materiálem FlexiFilter při stejné filtrační vrstvě nebo objemu, jako původní filtrační materiál či vložka, dosáhnete lepšího výsledku filtrování.

Pracovní tlak vody filtrovaného média dostane nečistoty dovnitř materiálu FlexiFilter. Filtrace není omezena plochou, která se u tradičních filtrů rychle zanese. Vlivem hloubkové filtrace materiál déle absorbuje nečistoty a zadrží jich daleko větší množství než tradiční filtrační materiály.
Bez použití flokulačních prostředků jsou odfiltrovány částice do velikosti až 0,010 mm, částečně do 0,003 mm a v malé míře i menší. Dosahuje se tak úspor i díky menší spotřebě doplňkových chemických přípravků (flokuantů).
Při používání nového filtračního materiálu FlexiFilter vás potěší vynikající vlastnost vláken a jejich struktur schopných odstranit velmi malé nečistoty i zákal.
Velká kapacita vstřebávání nečistot materiálem FlexiFilter umožňuje prodlužovat intervaly zpětného proplachování, čímž se snižují provozní náklady.

FlexiFilter je vyráběn vrstvením nekonečného polymerního vlákna. Materiál pro výrobu je nejméně ze 75 % recyklovaný. Výroba, zpracování a balení materiálu probíhá v České republice.

Vyplnění velkých filtračních nádob
Ve filtrační nádobě FlexiFilter vytvoří dostatečnou filtrační vrstvu, která se přizpůsobí všem tvarům a rozměrům. Chomáčky není potřeba mačkat silou, pouze je potřeba se ujistit, že mezi chomáčky nezůstaly velké mezery až na dno nádoby.
Flexifilter nachází velmi dobré využití například jako náhrada původních náplní v bazénových filtracích. FlexiFilter z jednoho 300 g balení nahradí například  25 kg filtračního písku (1 pytel).

Tvarové flexi-filtry
FlexiFilter je vyráběn vrstvením nekonečného polymerního vlákna. Tvarově upravené flexi-filtry vyplňující prostor filtrační nádoby v celé šíři lze vrstvit podle potřeby.

  

Přehledné informace o filtračním materiálu FlexiFilter: