Zazimování

Po skončení sezóny doporučujeme bazén připravit na zimu přípravkem „zazimovač“. Zamezíte tak vzniku zákalů a usazenin během zimního období a velmi si tím usnadníte jarní čištění a zprovoznění bazénu.

Postup: 1 litr přípravku stačí na 20 m3 vody (objem vody počítejte s na zimu sníženou hladinou vody v bazénu pod úroveň trysek a skimmeru). řiďte se návodem k použití konkrétního přípravku dle výrobce. Přípravek do bazénu nalijte naředěný vodou (alespoň v poměru 1:9) rovnoměrně podél celého okraje bazénu podle pokynů výrobce. Před přidáním přípravku výrobce doporučuje upravit pH vody v bazénu na 7,0 (neutrální) – 7,4 (velmi mírně zásaditý) přípravkem pH-MINUS nebo pH-PLUS a přidat i přípravek stabilizující tvrdost – zabraňující usazování sloučenin vápníku a jiných minerálních solí v bazénech.

Pokud používáte na svém bazénu zastřešení TROPIKO, je nutné jej před příchodem mrazů otevřít a v této poloze zajistit. (Více v návodu na použití výrobku.)
Před otevřením zastřešení očistěte od nečistot a listí. Podložte jej uprostřed tak, aby ze skladů folie vytékala směrem ke kloubům voda a sníh. Pokud máte možnost opřít odmontované TROPIKO o zeď garáže, domu,… pod okap, nebo využít přes zimu na uskladnění zahradní altán, usnadníte si jarní čištění zastřešení od vlivů deště a sněhu. Zastřešení není potřeba rozebírat celé.
Materiály použité na zastřešení TROPIKO jsou odolné celoročnímu působení povětrnostních podmínek. Pro udržení čistoty zastřešení lze na zastřešení navléknout zimní obal TROPIKO nebo zastřešení zakrýt jakoukoli plachtou, folií,…
Šroubové spoje na kloubech zastřešení před zimou ošetřete mazivem, například je prostříkejte silikonovým olejem.