Vylepšení vaší filtrace

PureFlow je inovativní, vysoce účinný filtr pro čištění vody v bazénech.

Naplňte chomáčky PureFlow svoji stávající filtrační nádobu.
PureFlow lze použít do stávajících nádob filtrů s pískovou náplní a do kartušových filtrů. Filtrační vrstvu v nádobě dodržte stejnou jako při použití filtračního písku.
Jeden pytel filtračního písku nahradí PureFlow z jednoho 300 g balení s 200 km polymerního nekonečného vlákna.
V nádobě se vytvoří dostatečná filtrační vrstva, která se přizpůsobí všem tvarům a rozměrům filtračních nádob.
Chomáčky nemačkejte silou, pouze se ujistěte, že mezi chomáčky nevzniknou mezery až na dno nádoby. Minimální průměr nádoby musí být 20 cm.
PureFlow neplave, protože je těžší než voda. Materiál není ani vodou stlačován, voda snadno filtrační vrstvou protéká.
Pracovní tlak vody dostane nečistoty dovnitř chomáčků.
Bez použití flokulačních prostředků jsou odfiltrovány částice až do 0,03 mm. Můžete tak dosáhnout úspor i díky menší spotřebě chemických přípravků.
Potěší vás vynikající vlastnosti schopné odstranit přes vláknité struktury nečistoty i zákal.

Velká kapacita vstřebávání nečistot materiálem PureFlow umožňuje prodlužovat intervaly zpětného proplachování, čímž se snižují provozní náklady. Porovnání ukazuje, že při používání filtračního písku se zpětné proplachování provádí jednou, nebo dvakrát týdně. S PureFlow však stačí čištění při stejné intenzitě používání jedním až dvěma zpětnými proplachy za měsíc. Zanedbatelná tak není ani úspora v ceně vody potřebné pro dopouštění bazénu.
Rozdíl z vyšší ceny filtračního materiálu zaplatí úspory z provozu filtrace s PureFlow již v prvním roce používání.

PureFlow Flexi

Náhrada i pro kartušové filtrace
Používáte místo pískové filtrace filtraci s vložkou? PureFlow FLEXI není omezen plochou, která se u tradičních filtrů rychle zanese. Před zakoupením změřte průměr komory vašeho filtru a zvolte o 1 až 2 cm větší rozměr PureFlow Flexi. Výšku náplně filtru můžete v případě nutnosti upravit nebo použít více vložek PureFlow nad sebou. Vyšší cena v porovnáním s tradičními starými vložkami se zaplatí kromě vyšší účinnosti také několikanásobně delším používáním.