FlexiFilter místo písku do bazénové filtrace

Jak se po použití likviduje FlexiFilter?
Na konci životnosti FlexiFilter likvidujte jako běžný komunální odpad. Vzhledem k suchému biologickému znečištění ve spalovně materiál podpoří hoření.
FlexiFilter je vyroben z vláken materiálu, který již byl použit v jiných výrobcích a byl recyklován.